Cultureel centrum Arabische kunst en literatuur

243524
Cultureel centrum Arabische kunst en literatuur

Het ACC is een culturele ankerplek; het biedt de ruimst mogelijke kijk op het landschap van de Arabische cultuur aan al diegenen die haar wensen te ontdekken. Op grond van zijn statuten gaat de aandacht van het ACC in hoofdzaak uit naar de uitingen en de voortbrengselen van de Arabische cultuursfeer – maar het ACC geeft daarbij de voorkeur aan de wederzijdse erkenning van talenten, mensen en groepen die gevoelig zijn voor de culturele waarden die door deze cultuur of culturen met haar buren worden gedeeld.

 

Daarbij heeft het ACC hoegenaamd niet het oogmerk enige bevolkingsgroep, taalgroep of geloofsgemeenschap te vertegenwoordigen. Wars van ideologische beïnvloeding of machtsbelang staat het sedert 1988 open voor iedereen, en reikt het de voortbrengselen van het scheppend talent van de enen door aan de anderen, voor hun genot, hun beschouwing en hun intellectuele ontwikkeling.

 

Daarbij wenst het uitdrukkelijk, maar in alle bescheidenheid, mee een bewustere en menselijkere samenleving tot stand te brengen.

 

Praktische info