Oude haven, Arduinkaai

242013
Oude haven, Arduinkaai

Aan het einde van het dok dat bestemd was voor de handel, de huidige Handelskaai, was er een aftakking naar het Entrepotdok. Het is nog goed te zien welke plaats dit innam, met het lange plein dat zich uitstrekt tot de achterkant van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), tussen de Hooikaai en de Arduinkaai. Rond dit dok werden de goederen opgeslagen voordat ze werden verkocht. Dat was ook de bestemming van de huidige KVS. Er was ook een beestenmarkt in de wijk. Op sommige vroegere industriële gevels zie je nog de balken waaraan de goederen met de hulp van een katrol omhoog werden gehesen. Enkele burgerwoningen getuigen eveneens van de bloeiende maritieme handel die eens plaatsvond in deze wijk.

Praktische info

  • 1000 Brussel