Armand Steurssquare

116

De Armand Steurssquare, aangelegd naar de plannen van architect Eugène Dhuicque, die voor een asymmetrische compositie koos, werd op 3 juli 1932 feestelijk geopend. Ze vormt een eerbetoon aan de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node die voor de watervoorziening van een aantal Brusselse wijken had gezorgd. Het ontwerp is een mooi voorbeeld van inrichting van de openbare ruimte in de interbellumperiode. Het plantsoen werd bovenop de overwelfde spoorlijn Brussel-Luxemburg aangelegd en vertoont een complexe indeling, wat nog wordt versterkt door de helling van het terrein. Op strategische plaatsen staan beeldhouwwerken van befaamde kunstenaars, zoals de beeldengroep De steenhouwers van Guillaume Charlier of De bron van Jules Dillens die zich voor de halfcirkelvormige eeuwfeestzuilengalerij bevindt, op haar beurt gebouwd om de honderdste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid te vieren. Om deze verjaardag te herdenken werd ook een boom geplant. Landschapsarchitect Jules Janlet zorgde voor een gevarieerde groenaanleg met enkele opmerkelijke boomsoorten, waaronder een trompetboom en een tweestijlige meidoorn, en perken met rozen die zijn kennis op dit vlak etaleren. De met hulsthagen omzoomde grasperken vormen een erg gewaardeerde groene ruimte in deze dichtbebouwde buurt van Sint-Joost-ten-Node. (B 17/06/1993)

Rondleidingen, zaterdag en zondag om 10u, 12u, 14u en 16u. Afspraak voor het monument Armand Steurs.
Didactische tentoonstelling “Wat(er) dacht Steurs?” die het werk van Armand Steurs en van de architecten Eugène Dhuicque en Jules Janlet toelicht aan de hand van documenten uit die periode.
Met de medewerking van Les Amis du square Armand Steurs.

Praktische info

  • Armand Steurssquare
    1210 Brussel
    • B
      Steurs