Bezemhoek

30
Bezemhoek

De Bezemhoek ligt in de zuidoostelijke punt van het Brussels Gewest en dringt in het Zoniënwoud binnen als een schiereiland in de zee. Kenmerkend voor de wijk zijn de rijen dicht aaneengesloten kleine arbeiderswoningen die tussen 1880 en 1920 gebouwd werden. De Bezemhoek strekt zich uit langs de Zwaeneweidebeek. Toen een deel van de Marollen gesloopt werd om plaats te maken voor het Justitiepaleis, zouden heel wat onteigende gezinnen naar deze gezellige volksbuurt zijn uitgeweken, samen met hun folklore en dialect. Ook vandaag nog gaan de reuzen Mieke, Jeanneke en Tichke elk jaar uit met carnaval. De wijk wordt gedomineerd door de Dennenbosstraat en de ‘Citadel’, waar begin vorige eeuw ook de schilder en beeldhouwer Rik Wouters woonde. In 1956 werd een kapel met paraboolspanten gebouwd in zuivere Expo 58-stijl, naar de plannen van architect Paul Vandormael. Over de oorsprong van de naam Bezemhoek doet een legende de ronde: Keizer Karel, die alleen het woud was ingegaan, zou incognito gestopt zijn bij een houthakker. Hij werd er hartelijk ontvangen, maar kreeg er gestroopt wild aangeboden. De vorst ontbood de man vervolgens op het paleis en… gaf hem toestemming om in de bossen twijgen te snijden en er bezems mee te maken. Een prozaïscher verklaring is dat de bewoners van de wijk, bij gebrek aan akkers, vooral leefden van de verkoop van producten uit het woud. Tot in de jaren 1960 vervaardigden ze zo de befaamde bezems van samengebonden twijgen die gebruikt werden om de straten te vegen. Het behoud van deze unieke plek in het Brussels Gewest vormt een uitdaging. Het betreft immers het laatste dorp dat nog niet is opgeslokt door de uitdijende bebouwing van de stad omdat het van oudsher wordt beschermd door het woud en de natuur. De wijk is het zeker waard om gevaloriseerd, ontdekt en met de andere Brusselaars gedeeld te worden.

Praktische info

 • 1170 Brussel
  • T
   Delleur
  • B
   Heiligenborre
  • B
   Wiener