CIVA

235577
CIVA CIVA

De CIVA is in 2016 opgericht op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verenigt onder een enkele structuur de middelen, de kennis en de know-how van diverse Brusselse cultuurspelers die zich bezighouden met architectuur, stedenbouw, landschappen en het onderzoek naar ecosystemen: de Archives d’Architecture Moderne (AAM), de René Pechère Bibliotheek, het Fonds pour l’Architecture, het Centrum Paul Duvigneaud en de inmiddels opgeheven CIVA vzw.

Het culturele project van de CIVA Stichting bevordert de ontwikkeling van een architectuur-, landschaps- en stadscultuur die vertrouwd is met de hedendaagse uitdagingen, met een bijzondere focus op Brussel.

Om haar opdracht te kunnen volbrengen en contact te leggen met alle publieksgroepen (volwassenen en kinderen, studenten, onderzoekers, architecten, landschapsarchitecten, tuin- en natuurliefhebbers, politieke mandatarissen enz.), ontwikkelt de CIVA Stichting een groot aantal activiteiten en diensten, zowel intra muros als extra muros: tijdelijke en permanente tentoonstellingen, conferenties, plekken waar gedebatteerd kan worden en waar diverse meningen tot uiting kunnen komen, didactische activiteiten en vormingswerk. Daarnaast stelt ze aan het publiek een uitzonderlijk archieffonds ter beschikking (documenten van architecten en landschapsarchitecten: bouwtekeningen, schetsen, maquettes, meubels, enz.), alsook bibliotheken die bij elkaar zo’n 40.000 uitgaven en tijdschriften over architectuur, stadsontwikkeling, landschappen, tuinen en stedelijke ecosystemen tellen.

Al deze projecten en instrumenten kunnen de nieuwsgierigheid naar en de belangstelling voor ons leefklimaat stimuleren, of het nu bouwwerken of de natuur betreft.

Praktische info