Challenge Partners

265062
Challenge Partners

In onze samenleving is zinvol communiceren niet alleen van essentieel belang, het is een permanente "challenge". Om de juiste en gepaste toon te vinden, maken drukkers gebruik van het Pantone-gamma, een universele en gestandaardiseerde set van kleurenstalen. Deze referentie staat voor vakkennis, kwaliteit en rentabiliteit. Ze zorgt ook voor eenheid. Al die waarden zijn voor elk van ons belangrijk. Meer dan ooit, is het onze opdracht om elke uitwisseling van ideeën te vergemakkelijken, om gedachten te vertalen en bruggen te slaan. De wereld is een dorp waarin u niet alleen woont: wij zijn altijd in de buurt. Het Challenge Partners Team

Praktische info