Crabbegatweg

42
Crabbegatweg

Het Crabbegat is een van de laatste overblijfselen van het vroegere buurtwegennet in Ukkel. Dit schilderachtige pad van bijna 200 meter lang, uitgegraven in de noordelijke flank van het dal van de Ukkelbeek loopt naast het Wolvendaalpark en wist te ontsnappen aan de verstedelijking van de omgeving. Vertrekkend aan de De Frélaan, ter hoogte van het Hof ten Horen, lopen de twee wegeltjes van het Crabbegat door tot aan de Dieweg. Het Crabbegat is een typische holle weg, overschaduwd door hoge beuken. Op zijn beperkte oppervlakte zijn een bijzonder rijke flora en fauna aanwezig die kenmerkend zijn voor de ondergrond en het beperkte zonlicht. De etymologie van de naam Crabbegat vormt voorwerp van tal van speculaties over de ongetwijfeld zeer oude oorsprong van deze weg. (B 05/07/1989)

Praktische info

 • 1180 Brussel
  • T
   Helden
  • T
   Xavier de Bue/Globe
  • B
   Helden