De Koloniale Tuin en het Sobieskipark

Deze tuinen zijn nauw verbonden met de koloniale geschiedenis van Belgisch Kongo en de serres boden plaats aan exotische soorten die bestemd waren voor de landbouw en voor siertuinen. Later werden in de serres planten gekweekt voor de parken en tentoonstellingen op de Heizelvlakte. De straten dragen er namen van exotische maar ondertussen ingeburgerde soorten, zoals de acacia of de ebbenboom en ook in de parken vinden we soorten als de Amerikaanse vederesdoorn, in Europa ingevoerd door Kolonel Frémont in 1846, of de Californische wierookceder, in 1688 ingevoerd door Banister.

Praktische info

  • 1000 Brussel