Dudenpark

72

Is het niet verrassend om in volle stad een park met het uitzicht van een bos aan te treffen dat nog intacte restanten bewaart van het zuivere beukenbos van het Zoniënwoud! Hoogstammige beuken bedekken de scherp ingesneden valleien en delen de 23 hectare van het Dudenpark met dicht onderhout waarin esdoorns en essen groeien met aan hun voet veldbies en varens. Alleen het noordelijke gedeelte is als park aangelegd. Oorspronkelijk was dit domein eigendom van de abdij van Vorst. Later kwam het in handen van de familie Mosselman en in 1869 van de familie Duden. Het was echter koning Leopold II die er in 1895 naakte eigenaar van werd en het via de Koninklijke Schenking in 1900 afstond aan de Belgische Staat. In 1912, bij de dood van de weduwe Duden, de laatste vruchtgebruiker van het domein, kon het park eindelijk voor het publiek worden opengesteld. Vandaag waarderen wandelaars en sportbeoefenaars de steile en schilderachtige paden van deze uitzonderlijke groene ruimte waar enkele beschermde bomen staan zoals twee blauwe atlasceders, een doornloze bonenboom, een Chinese zeepboom en een Chinese kurkboom. (B 26/10/1973)


Doortocht van de wandeling “Duden en Jupiter, een groen erfgoed”.

Praktische info

  • Dudenpark
    1190 Brussel
    • B
      Duden