Engelandplateau

61

Dit semi-natuurlijke landschap op de grens van de gemeente Ukkel werd al vermeld in 1247. Toen was het nog een bosgebied in het verlengde van het Zoniënwoud. In het begin van de 16de eeuw exploiteerde de Sint-Elooibroederschap er zavel en klei. Er waren ook weilanden en boomgaarden met onder meer kersenbomen voor het brouwen van kriekbier. In de 19de eeuw werd het plateau verder ontbost en later gedeeltelijk verkaveld. Vandaag omvat het gebied weiden en beboste zones waar voor het merendeel zomereik, hazelaar, haagbeuk, elzen en gewone esdoorn groeien. De bomen en heesters trekken tal van vogels aan zoals de heggenmus, de goudvink, het goudhaantje, de vink, de buizerd, het winterkoninkje, de boomkruiper, de ijsvogel en de grote bonte specht. Er grazen opnieuw ezels op de site om de open ruimten te versterken door ze op deze natuurlijke wijze van struikgewas te ontdoen. Het Engelandplateau is onderdeel van het netwerk Natura 2000 in het Brussels Gewest en vormt een belangrijke ecologische schakel tussen het Verrewinkelbos en de natuurreservaten van Kriekenput en Kinsendael.

Bezoeken aan de werf van het moestuinenpark Dolez en het Engelandplateau, zaterdag en zondag om 11u en 14u (duur: 1u). Afspraak aan de Dolezlaan ter hoogte van de kapel. Met de medewerking van Leefmilieu Brussel.

Praktische info

  • Dolezlaan
    1180 Brussel
    • B
      Directoire