Europees Parlement

Het Europees Parlement is de enige supranationale instelling waarvan de leden democratisch door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen worden gekozen. Het vertegenwoordigd de volkeren van de lidstaten. Het Parlement wordt om de vijf jaar gekozen en stelt talrijke wetten (richtlijnen, reglementen,...) op die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van elke burger.

Praktische info

  • Rue Montoyer
    1000 Brussel