Fais le trottoir ASBL

265511
Fais le trottoir ASBL

Het team van “Fais le trottoir” brengt al jarenlang gepassioneerde kenners en beoefenaars van graffiti samen, met de bedoeling om meer begrip en erkenning te kweken voor graffiti. Ze zetten daartoe verschillende middelen in: het organiseren van rondleidingen voor het grote publiek, de organisatie van evenementen (K.A.T.), het draaien van documentaires, het laten verschijnen van fanzines, de deelname aan debatten en conferenties, het realiseren van muurschilderingen, het vormen van een netwerk van de verschillende betrokkenen,...
Rode draad door al die acties is dat de teamleden de positieve aspecten van graffiti willen in de verf zetten en een zo authentiek mogelijke, objectieve visie hierop doorgeven aan het grote publiek, zodat het stereotiepe beeld van graffiti bijgesteld wordt. Hun doel is de erkenning van de rijkdom en diversiteit van de graffitiscene en de creatie van mogelijkheden voor de betrokkenen.
Taal van de rondleiding: Frans