Febelux

265074
Febelux

De vereniging stelt zich tot doel, zonder hiervoor enig stoffelijk voordeel voor haar leden te beogen • De leden van de beroepsvereniging te vertegenwoordigen en te verenigen. • Met alle beschikbare middelen de dynamiek en de bloei van erkende manifestaties te bevorderen in een harmonieus klimaat van wederzijdse samenwerking. • De resoluties van de leden te ondersteunen en te promoten, zowel op nationaal als op internationaal vlak. • De vertegenwoordiging van de leden te verzekeren in economische middens, officiële federale, regionale en communautaire, Europese en internationale instanties alsook in andere organisaties. • Een platform aan te bieden waar informatie kan worden uitgewisseld, projecten kunnen worden besproken, ervaringen kunnen worden gedeeld en gezamenlijke acties kunnen worden opgezet. • De geloofwaardigheid en het imago van (vak)beurzen en salons te verstevigen en hiertoe alle nodige initiatieven te nemen zoals de organisatie van congressen, seminaries, beurzen en andere aanverwante evenementen. • Officieel de algemene belangen te behartigen van alle bedrijven die een of meerdere beroepsactiviteit(en) uitoefenen inzake (vak)beurzen, salons, tentoonstellingscentra en congressen of andere aanverwante event activiteiten, en dit zowel op juridisch, economisch en fiscaal als op administratief en sociaal vlak bij alle politieke, professionele, inter-professionele en andere instanties en bij Europese, internationale, nationale en regionale instellingen. • De gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen: deze leden zijn ofwel bedrijven die een of meerdere beroepsactiviteit(en) uitoefenen inzake (vak)beurzen, salons, tentoonstellingscentra en congressen of andere aanverwante event activiteiten ofwel welbepaalde groepen van Belgische of buitenlandse leden; de vereniging mag echter niet opkomen voor de specifieke belangen van één enkel lid. • Oplossingen te zoeken en uit te werken voor bestaande, mogelijke of potentiële problemen met betrekking to de beroepsmatige activiteiten in zake (vak) beurzen, salons, tentoonstellingscentra en congressen of andere aanverwante event activiteiten. Deze problemen kunnen zowel van juridische, technische, sociale, administratieve, culturele, economische, boekhoudkundige als van fiscale aard zijn; verder kan het gaan over een meer algemene of een specifieke problematiek. and increased brand awareness. Giving your customers and staff the opportunity to meet and discuss face to face, will foster better communications for the future as well as secure and improve customer retention. Ethna have developed successful relationships with large and small organizations in both the private and public sector providing event management solutions at all levels. Our experience covers a wide range of events including: • Board Meetings • Gala Dinners • Conventions • Road shows • Conferences • Product launches • Exhibitions • Festival Management

Praktische info