Federaal Parlement - Paleis der Natie

240899
Federaal Parlement - Paleis der Natie

Gebouwd in 1783, volgens de plannen van de Franse architect Barnabé Guimard, voor de Soevereine Raad van Brabant. In 1817 paleis van de Staten-Generaal, na 1830 Paleis der Natie. Om een openbaar debat bij te wonen (publieke tribune), is het nodig na te gaan of er vergaderingen plaatsvinden in de Kamer of de Senaat (zie Staatsblad of telefoneer). Voor de Kamer meldt de bezoeker zich aan in de Leuvenseweg 13 (beperkt aantal plaatsen).

Praktische info

  • Natieplein (Wetstraat)
    1000 Brussel