Ferme Nos Pilifs

105

Het is ongewoon in het Brussels Gewest nog landelijke gebieden te vinden zoals dat van de Ferme Nos Pilifs. Meer dan 5 ha bos, weiden, omheinde terreinen, poelen en paden, waarvan meer dan de helft uit een dierenpark bestaat, omringen de installaties die vanaf 1984 werden gebouwd. Het bedrijf dat werd opgericht om mensen met een beperking nuttig, verrijkend en betaald werk te verschaffen, stelt vandaag 170 personen tewerk in diverse ecologische activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling. Ze verzorgen er geiten uit Poitou, twee Ardense trekpaarden, ezels, wilde kippen uit Haspengouw, pony’s, konijnen, kalkoenen en parelhoenen in het seizoen, koeien uit Jersey en rosse Ardense schapen. Ze beheren ook de Jard’Inspiration, een geheel van demonstratiepercelen die laten zien hoe u een stadstuin of moestuin kunt aanleggen, of van uw terras, balkon, muur en zelfs mineraal oppervlak een groene ruimte vol biodiversiteit kunt maken. De Ferme Nos Pilifs is open voor het publiek en leert de allerjongsten ook alles over recyclage en composteren.

Rondleidingen door de groene ruimten en het zuiveringsbekken, zaterdag en zondag zodra zich een groep van 15 personen heeft gevormd. Met de medewerking van de Ferme Nos Pilifs en de Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek.
Wandeling “Het Begijnendalbos en zijn omgeving” en bezoek “Het Sint-Lendriksbos en zijn bron, een onbekende site van grote biologische waarde”.

Praktische info

  • Trassersweg 347
    1120 Brussel
    • za van 9u tot 18u, zo van 10u tot 17u
    • B
      Ferme Nos Pilifs