Fondation A Stichting

251684
Fondation A Stichting Fondation A Stichting

In oktober 2012 opent Fondation A Stichting, een initiatief van Astrid Ullens de Schooten en Jean-Paul Deridder, haar deuren in de voormalige Bata-fabriek in het zuiden van Brussel. De eerste tentoonstelling is gewijd aan het werk van de Amerikaanse fotografe Judith Joy Ross.

 

Wij worden omringd door beelden die, nu ze in overvloed en virtueel onmiddellijk beschikbaar zijn, in razendsnel tempo complexer worden. De realiteit vastleggen is echter niet evident. Hoe is het in deze context gesteld met onze capaciteit om naar beelden te kijken, beelden te begrijpen? Op basis van het beeld-document willen wij de uitdagingen en contradicties van het fotografische beeld onderzoeken en zo deze wereld waarin beelden alomtegenwoordig zijn in vraag stellen.

 

De Fondation A Stichting kreeg erkenning als organisatie van openbaar nut en wil de creatie van, kennis over en conservatie van het fotografische beeld stimuleren en ondersteunen. Elk jaar worden drie tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd die gepaard gaan met workshops voor jongeren en kinderen (waarin zij beelden leren begrijpen en maken).

 

De stichting vestigt zich in een stadsdeel dat vroeger een industriecentrum was. Ondertussen werd de wijk omgebouwd tot woongebied en hebben heel wat instellingen en organisaties die actief zijn in de artistieke sector, er een plek gevonden, bijvoorbeeld BRASS, P.A.R.T.S., WIELS en KOMPLOT. Als culturele instelling willen wij actief deelnemen aan het buurtleven. Fondation A Stichting is een platform voor het fotografische beeld en wil zich ook profileren als partner in diverse tentoonstellingsprojecten en publicaties, gerealiseerd in samenwerking met culturele instellingen in België en het buitenland.

Praktische info