GC De Markten

1591
GC De Markten

De Markten is het gemeenschapscentrum van de Brusselse vijfhoek en een van de 22 gemeenschapscentra die samen Cultuurcentrum Brussel vormen. De instelling is er zowel voor wie in het stadscentrum woont als voor wie van verder komt. Daarom is zowel de lokale verankering als de grootstedelijke realiteit belangrijk in de werking. De Markten wil de leefkwaliteit van de stad bevorderen en meewerken aan een verdraagzame stad. Dat doen ze door een gemeenschapsvormende werking te ontwikkelen met een cultuuraanbod, een educatief programma, acties en evenementen.

Praktische info