Hallepoortpark

266028
Hallepoortpark Hallepoortpark

Terwijl het verkeer op deze belangrijke verkeersas door Brussel hoe langer hoe meer ondergronds ging, ontstond hier op vraag van de buurtbewoners gaandeweg een park in de vorm van een maan of croissant.

Langs de kant van het Zuidstation loopt het Hallepoortpark uit op een open ruimte met een grote waterpartij. Nog meer water vind je aan de voet van de toren, een herinnering aan de vijver die daar vroeger gelegen was.

Het park biedt veel afwisseling. Er zijn paden afgeboord met banken en grasperken en kleine struiken, een esplanade met platanen, speeltuinen, een sportterrein,...

Uitrusting :
- Banken
- Zandbak
- Speeltuin 3-7 jaar
- Speeltuin 7-12 jaar
- Sportterrein

Toegankelijkheid :
Probleemloos, op een kleine trede na om het park langs zijn hoogste kant binnen te komen.

Praktische info

  • 1000 Brussel