Het Huis Saint-Cyr

263128
Het Huis Saint-Cyr Het Huis Saint-Cyr Het Huis Saint-Cyr

Het meest extravagante en verbazingwekkende voorbeeld van Brusselse Art Nouveau is ongetwijfeld het Huis Saint-Cyr met z’n schitterende kunstsmeedwerk als meest opvallende kenmerk. Meesterlijk versierd dankzij het uitbundige en weelderige gebruik van glas en staal op de zeer beperkte gevel van vier meter breed, is het huis een streling voor het oog.

Het huis werd gebouwd tussen 1900 en 1903 als woning voor de schilder en decorateur Léonard de Saint-Cyr en is van de hand van de Brusselse architect Gustave Strauwen, leerling van Victor Horta, die op 21-jarige leeftijd de plannen tekende.

Overigens waren de meningen over dit Art Nouveau-kleinood tot relatief recent niet bepaald eensgezind. De hoofdarchitect van de stad Brussel sprak in 1967 als volgt over de façade: “ ontbreekt de eenheid die zo vereist is voor elk kunstwerk; de afzonderlijke elementen botsen met elkaar en geven een indruk van een wanordelijke en weinig harmonieuze fantasie, hetgeen nog sterker in de verf gezet wordt door de aanwezigheid van een buitentrap van bedenkelijke smaak”. Zes jaar later zijn de meningen nog altijd niet veranderd: “ … het is een tumultueus werk, in verbijsterende verhoudingen, dat eerder doet denken aan een theaterdecor dan aan een ernstig, geordend en logisch architecturaal geheel. “, aldus de Koninklijke Commissie voor Momenten en Landschappen.

Praktische info

  • Ambiorixsquare 11
    1000 Brussel