Hof ter Cauwerschueren

24

Men kan zich nog moeilijk voorstellen dat het Hof ter Cauwerschueren ‘de schuur van de gemeenschappelijk uitgebate gronden’ opklimt tot de 14de eeuw, toen het domein afhing van de abdij van Vorst. De term Hof is afkomstig uit het Middelnederlands en betekent een omsloten ruimte maar ook een woning met voorgebouw en tuin. Bij uitbreiding werd de term gebruikt om er gebouwen mee aan te duiden die in een vierkant rond een binnenplein waren geschikt, zoals hier het geval is. Het landbouwbedrijf, dat niet ver van de vallei van de Roodebeek ligt, waarvan de uitgedroogde bedding nog zichtbaar is achteraan in het park, werd uitgebaat tot 1911. Het werd nadien aangekocht door kunstschilder Michel Sterckmans, die er woonde tot 1942. Dankzij de inspanningen van de huidige eigenaars zijn vandaag nog het vroegere bakhuis, de stal, de schuur, de varkensstal en het hoofdgebouw te zien. Een boomgaard en een mooi park vervolledigen het geheel. Deze oase van groen is een kostbare getuige restant van het landelijke verleden van Brussel. (B 03/03/2005)

Bezoek van de site en de broodoven.
Activiteit “Het rurale erfgoed in perspectief”.

Praktische info

  • Roodebeeksteenweg 155
    1200 Brussel
    • za en zo van 10u tot 18u
    • B
      Moonens