Hof ter Musschen

25

De site van het Hof ter Musschen gelegen langs de Woluwelaan, is een beschermd landschap dat eveneens deel uitmaakt van het Europese netwerk Natura 2000. Het vormt een van de mooiste voorbeelden van de rurale landschappen die nog in het Brussels Gewest bestaan. Dit typische relict van een Brabants landbouwlandschap omvat 10 ha aan groene zones met een hoge biologische waarde. Men vindt er zowat 150 plantensoorten waarvan sommige vrij zeldzaam zijn zoals de moerasdotterbloem, de watermuur en het vlooienkruid. Een reeks bronnen, oude draineerputten, meerdere beekjes, een moerassige elzen- en wilgenaanplant en de weiden langs de oevers van de Woluwe vormen de eigenlijke vochtige zone die de voorbije twee eeuwen voortdurend van uitzicht veranderd is. Aan de oostelijke grens kan men een wandeling maken langs een geplaveide holle weg, die reeds te zien is op de kaart van Ferraris uit 1771 en aan weerszijden wordt omzoomd door een mooie veldhaag. De vierkanthoeve waarvan de oudste gedeeltes uit de 17de eeuw dateren, vormt een harmonisch geheel met het licht hellende landschap. Van hieruit werd vroeger bijna 35 ha landbouwgrond bewerkt. (B 08/08/1988)

Rondleidingen met aandacht voor de grote biodiversiteit van de site en uitleg over de beheermaatregelen van de MOB om de terreinen zo goed mogelijk in stand te houden, zondag om 10u, 11u30, 13u, 14u30 en 16u (duur: 1u). Afspraak op de kruising van de Woluwelaan en de Hippocrateslaan (wegwijzers naar de ingang van de site). Enkel in het Frans. Met de medewerking van de Milieucommissie Brussel en Omgeving.
Bezoek met uitleg over de geschiedenis van de hoeve, zondag om 14u30 (duur: 1u). Afspraak aan de ingang van het Hof ter Musschen. Met de medewerking van Arkadia en van de gemeentelijke dienst voor monumentenzorg.
Activiteiten Hof ter Musschen: de bescherming van een oud landbouwlandschap”, “Het rurale erfgoed in perspectief” en “Een bakhuis en brood”.

Praktische info

 • E. Mounierlaan 2
  1200 Brussel
  • enkel zo van 10u tot 17u
  • M
   Alma
  • B
   Cliniques-UCL