MAAC – Maison d’Art Actuel des Chartreux

225513
MAAC – Maison d’Art Actuel des Chartreux MAAC – Maison d’Art Actuel des Chartreux

MAAC wil een laboratorium voor eigentijds artistiek denken en creëren zijn. MAAC presenteert zich als professioneel instrument in dienst van kunstenaars en hun producties, en dan vooral voor jong creatief talent. MAAC is ook betrokken bij de verdediging en promotie van actuele kunst, en heeft als doelstellingen: jonge beeldende kunstenaars de kans geven hun werk voor te leggen aan een publiek; eigentijdse creatie stimuleren; diversificatie van invalshoeken en disciplines bevorderen; mediatietools ontwikkelen. De 3 belangrijkste activiteitendomeinen van MAAC zijn: artiestenresidenties, exposities en pedagogische workshops voor kinderen.

Praktische info