Isabelle Baines

263748
Isabelle Baines

Isabelle Baines, oprichtster van het gelijknamige merk, heeft zich gespecialiseerd in maaswerk. Typerend voor haar creaties zijn de beperkte reeksen, maatwerk en edele materialen.

Praktische info