Keyenbempt

68

De landelijke Keyenbemptsite, gelegen op de grens van Ukkel, vormt het laatste restant van de moerassen die destijds langs de Geleytsbeek lagen, een bijrivier van de Zenne. De Belgische regering onteigende het gebied in 1968 voor de aanleg van de zuidelijke ring maar die plannen gingen uiteindelijk niet door en het terrein bleef grotendeels braak liggen. Sommige buurtbewoners bewerkten er een lapje grond als moestuin, een traditie die standhield tot het Brussels Gewest in 2006 besloot de site te renoveren. Een jaar later werd het park met zijn beboste heuvel op de rechteroever van de beek, zijn moerassen, moestuinen en hooiweides opnieuw geopend voor het publiek. Beuk, haagbeuk, eik, olm en es vormen de voornaamste boomsoorten, terwijl liguster, hulst, hazelaar, vlier en kornoelje de meest voorkomende heesters zijn. Een schuilplaats voor vleermuizen, verscholen in het groen, en een bijenkorf bevorderen de biodiversiteit. Op enkele verschillen na, komt het huidige uitzicht van de Keyenbempt wellicht overeen met hoe de site eruit zag toen ze voor het eerst vermeld werd in een document uit 1435. Er zijn ook resten van een neolithische nederzetting gevonden.


Informatiestand en wandelingen met een sitebeheerder en een bewaker, zaterdag en zondag om 11u en 14u (duur: 1u). Afspraak aan het huisje van de bewakers, Keyenbemptstraat. Met de medewerking van Leefmilieu Brussel.

Praktische info

  • Keyenbemptstraat
    1180 Brussel
    • T
      Keyenbempt