Koning Boudewijnpark

263134
Koning Boudewijnpark Koning Boudewijnpark Koning Boudewijnpark Koning Boudewijnpark Koning Boudewijnpark Koning Boudewijnpark Koning Boudewijnpark

Het Koning Boudewijnpark (integraal erkend als Natura2000-zone) bestaat zowel uit halfnatuurlijke landschappen als meer recreatieve zones. Enerzijds zijn er de gevarieerde biotopen in dit groen paradijs in het noordwesten van Brussel, anderzijds ook moestuinen en de kinderboerderij, die een meer landelijk karakter hebben.

Bij de aanleg werd in drie fases gewerkt, elk met een andere aanpak en een ander doel. Elke fase correspondeerde dan weer met een specifiek deel van het park. De eerste twee gebieden werden opgevat als klassieke parken, met grasperken, vijvers, bos, plantenborders en speelterreinen voor kinderen. In het derde deel is ook wel een speeltuin, maar ligt de klemtoon toch vooral op ecologische aanleg, met veel aandacht voor het moerasgebied, het bos en bewerkte natuur zoals weiden en een boomgaard.

Uitrusting :
Deel I : skateramp, sportterrein, speeltuinen, fietspad, banken
Deel II : speeltuin, fietsparcours, pontons, banken
Deel III : speeltuin (7-12 jaar), speeltuin (3-7 jaar), restaurant met terras, banken, rustplek

Toegankelijkheid :
Voor mensen in een rolstoel zijn delen I en II toegankelijk (wel opletten: in deel I bevindt zich een lastig stuk!), deel III is door zijn meer natuurlijke aanleg geen aanrader voor personen met verminderde mobiliteit.

Praktische info

  • 1000 Brussel