Laarbeekbos

91

Een door de monniken van de abdij van Dielegem ontgonnen steengroeve ligt aan de oorsprong van het Laarbeekbos. Deze plek heette destijds vreemd genoeg het laer of ‘braakliggend terrein’. Toen de exploitatie aan het einde van de 18de eeuw werd stopgezet, beboste men de uitgegraven terreinen die ook rijk waren aan bronnen om er nog enige inkomsten uit te halen. Er werden populieren, beuken en zelfs essen en elzen aangeplant. Het bos, dat vandaag ongeveer 30 ha groot is, maakt deel uit van het gewestelijk Koning Boudewijnpark. Langs de wandelpaden ontdekt men onverwachte en schilderachtige niveauverschillen die dit 200 jaar oude bos zijn charme verlenen. De aanwezigheid van talrijke bloeiende planten tussen de bomen vormt een andere troef van het Laarbeekbos. Op het ritme van de seizoenen treft men er daslook, bosanemonen en boshyacinten bij duizenden aan, maar ook meiklokjes, dotterbloem, speenkruid, viooltjes, zenegroen, pinksterbloem, valeriaan, bastaardwederik, kattenstaart, gewone wederik en voorjaarsprimula. (B 18/11/1976)


Familiaal ontdekkingsparcours in het Laarbeekbos (flora, fauna, geschiedenis), zondag om 11u (duur: 2u). Afspraak voor het Chalet van Laarbeek, Laarbeeklaan 145. Enkel in het Frans. Reserveren wenselijk per e-mail (steve.c.braem@gmail.com). Maximaal 15 deelnemers. Met de medewerking van de Vrienden van het Zoniënwoud.

Praktische info

  • Laarbeeklaan
    1090 Brussel
    • B
      UZ Brussel