Le Petit Palais

Een kleurrijk restaurantje waar de Brusselse spotternij hoogtij viert. Huisge- rechten die heel gemoedelijk worden geserveerd, met een zeer uitgelaten am- biance in de late uurtjes.

Praktische info