Les Ateliers des Tanneurs (voormalig Palais du Vin) 

8
Les Ateliers des Tanneurs (voormalig Palais du Vin) 

Dit uitgestrekte geheel omvat twee complexen die nauw met elkaar verweven zijn: een grootwarenhuis uit de Belle Époque (Merchie-Pède) en een onderneming met industrieel karakter ingebed in het stadsweefsel (het Palais du Vin). De bouw van het Palais du Vin door architect Fernand Symons ging in 1909 van start. De art-nouveaustijl van het gebouw komt tot uiting in de decoratie met plantaardige motieven, in de kleurrijke gevels, een combinatie van geglazuurde baksteen, smeedijzer, hard- en witsteen en in de door Géo Ponchon vervaardigde sgraffiti. Achter de vijftien traveeën lange gevel lagen de bottelarijruimtes en de hallen met tongewelven waar de wijnvaten werden opgeslagen. Dit prachtige complex is sinds 1996 eigendom van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn dat het tussen 1998 en 2006 renoveerde, met de steun van het EFRO in het kader van de programmatie 2000-2006, van het Brussels Gewest (Monumenten en Landschappen) en van Beliris. De 8.000 m_ grote ruimte, die tot Ateliers des Tanneurs werd herdoopt, wil een centrum zijn voor economische ontwikkeling waar bedrijven zich kunnen vestigen en evenementen georganiseerd worden. Het gebouw huisvest ook een biomarkt en een restaurant. (B 29/03/2011)

Praktische info

 • Huidevettersstraat 58-62
  1000 Brussel
  • za en zo van 11u tot 17u
  • M
   Zuidstation
  • T
   Zuidstation/Lemonnier
  • B
   Zuidstation
  • B
   Kapellekerk