Luizenmolen

44
Luizenmolen

In vroegere eeuwen werden houten staakmolens vaak van het ene naar het andere dorp verplaatst. Dat was ook het geval met de Luizenmolen die, ofschoon niemand weet waar hij precies vandaan komt, in 1864 op de grens van Anderlecht, in de Vlinderstraat, werd neergezet. In 1874 werd de molen opnieuw verplaatst naar een heuveltje naast de boerderij van zijn toenmalige eigenaar. Hij bleef in werking tot 1928 en werd in 1939 door de gemeente Anderlecht aangekocht. Ondanks de bescherming in 1942 takelde de Luizenmolen geleidelijk af: hij verloor zijn wieken en stortte gedeeltelijk in. In 1954 werd de bescherming opgeheven en het jaar daarop werd de molen afgebroken. De herinnering aan de molen bleef echter voortleven en enkele liefhebbers van lokale geschiedenis richtten in 1992 een vzw op om de molen herop te bouwen. Na goedkeuring door de gemeente stelde de Brusselse architect Georges Piron hiervoor de plannen op. Niet ver van de oude molenterp werd een nieuwe aangelegd. De bouw van de nieuwe Luizenmolen werd toevertrouwd aan de molenbouwers Gebroeders Peel uit Gistel. De wieken met een spanwijdte van 24 meter drijven twee maalstenen aan van elk 800 kg. Deze staakmolen werd in mei 1999 feestelijk in gebruik genomen en maalt vandaag weer zoals vroeger het graan van de boeren uit de omgeving. Een mooie landelijke toets in de hoofdstad van Europa. (B 08/02/2007)

Praktische info

  • Vlinderstraat
    1070 Brussel
    • za en zo van 13u tot 18u
    • B
      Goede Lucht