Museum van Erotiek en Mythologie van Brussel

266325
Museum van Erotiek en Mythologie van Brussel

Dit museum, in een mooi huis van de Zavel, geeft een historisch overzicht van de erotische kunst in de loop der tijden sinds de Oudheid tot heden.

Deze private collectie, één van de mooiste in Europa, toont zeldzame voorwerpen van allerlei aard: schilderijen, skulpturen, griekse en romijnse antikwiteiten, ivoor, japanse etsen, tekeningen, litho's en andere curiosa.

Mythologie en Erotiek zijn nauw verbonden; het woord "erotiek" komt van "Eros", in het oude Grieks dat "liefde" of "verlangen" betekent, gepersonifieerd door de God Eros, zoon van Hermes en Aphrodite, en vertegenwoordigt de begeerte die aan de oorsprong ligt van de Mensheid.

Het museum will het bestaan aantonen van de erotiek dank zij de ontdekking van het seksueel genot door de Mens.

Praktische info