Verzetsmuseum en museum der concentratiekampen

246219
Verzetsmuseum en museum der concentratiekampen Verzetsmuseum en museum der concentratiekampen

Met de oprichting van dit museum dat openstaat voor alle vaderlandslievende verenigingen, zonder onderscheid in politieke, religieuze, filosofische of andere overtuiging, willen de Belgische weerstanders alle authentieke informatie en documenten uit de bezetting tijdens de twee wereldoorlogen voor het nageslacht toegankelijk maken.

Praktische info