Ossegempark

97

Het huidige Ossegempark is aangelegd op de plaats van een vroegere steengroeve die werd uitgebaat door de abdij van Affligem. Na het stopzetten van de ontginning werd de site beplant met beuken. Koning Leopold II, altijd kandidaat om gronden rond het paleis van Laken te verwerven, kocht dit bosmassief aan in 1909. Deze aanwinst kwam bovenop de ongeveer 200 ha die hij in de loop der jaren had weten bijeen te brengen. Een groot deel hiervan werd in 1927 afgestaan aan de stad Brussel met het oog op de organisatie van de Wereldtentoonstelling van 1935. Landschapsarchitect Jules Buyssens kreeg de opdracht om dit terrein van 17 ha aan te leggen. Hij bedacht een onregelmatig tracé met als hoogtepunten een merkwaardig groentheater en een bochtige vijver van 500 meter lang die met zijn gevarieerde oevers de wandelaars zeker kan bekoren. Mooie groepjes bomen accentueren de lange doorzichten, zoals het perspectief gevormd door vier rijen in cilindervorm gesnoeide rode beuken langs de dreef die naar het hoogste punt van het park leidt. Meer dan twintig exemplaren zijn opgenomen in de inventaris van opmerkelijke bomen van het gewest, waaronder een trompetboom, een blauwe atlasceder, een Kaukasische vleugelnoot en drie imposante lorken die nog door Leopold II zouden zijn geplant. (B 16/10/1975)

Praktische info

 • Ossegempark
  1020 Brussel
  • M
   Heizel
  • T
   Esplanade
  • T
   Eeuwfeest