Oude haven, Handelskaai

263217
Oude haven, Handelskaai

Loodrecht op de Kleine Ring van Brussel, in het verlengde van de Willebroekkaai, kwam het kanaal vanaf 1830 uit in het Grote Dok. Dit dok was bestemd voor de handel en was zeer uitgestrekt, 180 op 70 meter. Er konden wel 150 boten in: mosselboten, zeilboten… Vandaag resteert alleen de grote open ruimte van de Handelskaai, waardoor de enorme afmetingen van het vroegere dok goed voor te stellen is. Net daarnaast, loodrecht op het Grote Dok, lag een kleiner dok voor het onderhoud van de boten, waaraan de Werfstraat haar naam te danken heeft.

Praktische info

  • Handelskaai
    1000 Brussel