Park van Brussel

11

Het 200 jaar oude park van Brussel werd op het einde van de 18de eeuw aangelegd in het verlengde van het Koningsplein, op een deel van de vroegere Warande of Garenne. Dat domein vormde sinds de tijd van de Bourgondische hertogen het jachtgebied van het hof op de Koudenberg. De aanleg van het park ging gepaard met een sterke uitdunning van het bomenbestand: bijna 1.220 bomen werden gekapt en slechts 435 behouden. Het park werd in 1775-1776 ontworpen, door de Oostenrijker Joachim Zinner en de Fransman Barnabé Guimard, rond drie grote assen, een verwijzing naar de symbolen van de vrijmetselarij die in de eeuw van de Verlichting veel bijval kenden in Brussel. Het park bestaat uit twee valleien – restanten van het oude domein –, bosjes met struiken en bomen, leilinden die de perimeter van het park markeren en brede dreven die lange perspectiefzichten bieden en afgeboord zijn met platanen of kastanjes. De dreven komen samen bij twee grote waterbekkens, het ene cirkelvormig, het andere achthoekig. Een opmerkelijke groep beelden afkomstig van de vroegere doolhof van het hertogelijk park, het kasteel van Tervuren en het hotel van Thurn en Taxis verfraait deze historische plek, net als een elegante muziekkiosk uit 1841 van architect J.-P. Cluysenaer. (B 21/06/1971)

Praktische info

 • Warandepark
  1000 Brussel
  • M
   Kunst-Wet/Park
  • M
   Kunst-Wet
  • T
   Park
  • B
   Hertog