Scheutbos

84

In het Scheutbos, op de grens van Sint-Jans-Molenbeek, treft men nog landschappen aan die weinig verschillen van degene die Breugel schilderde. Zo omvat het, tussen de weiden, een bosje van eik en haagbeuk dat vandaag nauwelijks nog voorkomt in onze contreien. Maar de rijkdom van het Scheutbos is nog veel groter. Een uitgestrekt moerassige wilgenbos alsook een rietveld van 2 ha en door hagen omsloten weiden vormen inderdaad een bijzonder gevarieerde biotoop, en dat op het hoogste punt van de westelijke flank van de Zennevallei. De plek waar de troepen van maarschalk de Villeroy kampeerden toen ze in 1695 Brussel bombardeerden, telt bijna 300 soorten bloeiende planten en 66 soorten bomen en heesters. Daarnaast zijn er 87 soorten paddenstoelen en 120 verschillende insecten geïnventariseerd. Kortom, dit is een echte oase waar de Europese kanarie, de heggenmus, de tapuit, de sperwer, de wezel en de grote sprinkhaan zich thuis voelen. In het hart van het Scheutbos, dat doorkruist wordt door de Maalbeek, ontspringt ook de Leibeek. (B 06/10/1997 en 16/07/2015)

Praktische info

  • Scheutbosstraat
    1080 Brussel
    • B
      Machtens