Senypark

245228
Senypark Senypark Senypark Senypark Senypark

Het Senypark vormt een groene verbinding die soorten de kans geeft om hun weg langs de Woluwe zonder onderbreking voort te zetten. Het is ook één van de belangrijke schakels van het Brusselse blauwe netwerk.

De idee om er een park aan te leggen waar de Woluwe doorheen stroomt, dateert van de jaren vijftig, een periode waarin Brussel er verschillende groene ruimten bij kreeg. Het vooruitzicht op de Wereldtentoonstelling van 1958 gaf het project een duwtje in de rug. Dat resulteerde in het concept van een soort arboretum met bomen, struiken, planten en bloemen in veel variëteiten, maar met een klemtoon op welriekende soorten. Het park werd in 1963 plechtig geopend en kreeg de naam van een van de laatste eigenaars van de molen.

Het Senypark is een van de plekken met het speciale statuut Natura 2000. Dat omvat in Brussel het Zoniënwoud en de randen ervan, de aanpalende beboste domeinen en de Woluwevallei.
Dat grondgebied wordt beschermd omdat het zorgt voor de belangrijkste verblijfplaatsen (rust, voeding, voortplanting en overwintering) voor veertien soorten vleermuizen, met vooral de mopsvleermuis (barbastelle), de moerasvleermuis, de meer- en ingekorven vleermuis.

Uitrusting :
- Banken
- Kiosk
- Speeltuin voor 3- tot 7-jarigen
- Moestuin
- Hondenpark
- Petanquebaan
- Wandeling speciaal voor blinden en slechtzienden
- Fietspad
- Betonnen brug over de Woluwe

Toegankelijkheid :
Bij de aanleg van het park ging er een bijzondere aandacht uit naar slechtzienden. Zo zijn de planten op geur geordend en is er een tweede aanduiding van het circuit voorzien met een bewegwijzering en infrastructuur (verschillende soorten bodembedekking, een veiligheidsrail, enz.), speciaal afgestemd op deze specifieke doelgroep.

Praktische info

  • Vorstlaan
    1160 Oudergem