Sint-Adrianuskerk

31
Sint-Adrianuskerk

De Sint-Adrianuskerk, ingewijd in 1941, bevindt zich niet ver van de plaats waar al in de 15de eeuw een gelijknamige kapel stond. Ze is volledig bekleed met ‘klampsteen’-bakstenen in een grijsroze tint. De bouw begon in 1938 onder leiding van architect A. Vanden Nieuwenborg die slechts een beperkt budget ter beschikking kreeg. Hij ontwierp een massieve kerk met duidelijk afgelijnde volumes die zich ontwikkelen rond de middenbeuk. Bakstenen bogen, een variant op de Romaanse lisenen, benadrukken mooi de muuropeningen van het gebouw. Het reliëf en het licht- en schaduwspel die hierdoor ontstaan, geven het geheel een decoratief karakter. De architect integreerde de massieve klokkentoren in de voorgevel. Hij inspireerde zich hiervoor waarschijnlijk op sommige hallenkerken van Noord-Europa en oplossingen die al in de romaanse periode in het Maas- en Rijnland bestonden. Het centrale portaal gaat op in een geprononceerde, hoge nis die het verticale karakter van de toren nog versterkt. Binnen zijn zowel de pijlers als de gewelven met zandsteenkleurige bakstenen bekleed. In het koor staat een beeld van de Heilige Maagd van Boondaal (midden 17de eeuw). Men kan er ook zeven glas-in-loodramen bewonderen die in de jaren 1960 werden ontworpen door de kunstenaar Danieli. De kapel bevat ook twee retabels met het martelaarschap van Sint-Adrianus (1490, atelier van Jan Borman) en een retabel met het martelaarschap van Sint-Christoffel (eind 16de eeuw).

Praktische info

 • Generaal Dossin de Saint-Georgeslaan
  1050 Brussel
  • za van 10u tot 19u, zo van 13u tot 19u
  • T
   Solbos
  • B
   ULB
  • B
   Pleisterplaats