Site van de voormalige abdij van Vorst

71

De eerste priorij van Vorst werd gesticht tussen 1105 en 1110 en de verheffing tot abdij volgde in 1239. Het merendeel van de nog bestaande gebouwen dateert echter uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ze werden opgetrokken onder leiding van architect Laurent-Benoît Dewez, na een brand die in 1764 een deel van het kloostercomplex verwoestte. Als voorvechter van het neoclassicisme ontwierp Dewez een toegangspoort en twee halfcirkelvormige vleugels met rondboogopeningen die aansluiten op de priorij. De Franse Revolutie betekende de doodsteek voor de abdij en haar aanzienlijke domein, het Heegdebos dat zich uitstrekte van aan het huidige Dudenpark tot de grenzen van Bosvoorde. De benedictinessen behielden op hun beurt de 52 ha van het Vronerodebos tot in 1794, toen ze afstand moesten doen van hun Ukkelse bezittingen. De rest werd in 1797 openbaar verkocht ten voordele van de staat. De nieuwe gebouwen, die amper 30 jaar oud waren, behield men maar de gotische abdijkerk, de kloostergang en andere bijgebouwen werden gesloopt. Wat overbleef werd uiteindelijk in 1964 door de gemeente aangekocht. Dankzij onder andere de steun van het programma EFRO 2020 staat de abdijsite vandaag op de drempel van een grootschalig restauratie- en herinrichtingsproject dat de volledige herbestemming tot cultureel centrum beoogt. Onlangs werd een collectieve moestuin met 35 percelen in gebruik genomen. (B 08/09/1994)


Diverse activiteiten ter gelegenheid van de Middeleeuwse Feesten van Vorst.

Praktische info

 • Sint-Denijsplein
  1190 Brussel
  • T
   Sint-Denijs
  • B
   Sint-Denijs