Site van het Rood Klooster

28
Site van het Rood Klooster

De priorij van het Rood Klooster werd in 1369 gesticht en groeide uit tot een van de belangrijkste kloostersites van augustijner monniken in Brabant. Ze kon rekenen op de vrijgevigheid van de hertogen van Brabant en na hen van de Bourgondische hertogen en hun opvolgers. Toen het domein in 1910 door de Belgische Staat werd aangekocht, bleven van de vroegere priorij nog slechts een omheiningsmuur over uit de 15de eeuw, evenals het molenaarshuis uit 1740, het poorthuis en een volledige vleugel van het vroegere klooster die op het einde van de 17de eeuw werd heringericht. Naast haar erfgoedwaarde heeft deze site, die haar opmerkelijke reliëf dankt aan de ontginning van steengroeven, ook een groot natuurkundig belang. Van de vijftien oorspronkelijke vijvers blijven er slechts vijf over, samen met drassige gebieden, zoals een overstroomd elzenbos waar grachtjes doorheen lopen. In deze bijzondere biotoop gedijen zowel insecten en vogels als amfibieën en vissen. Op de plaats van de oude kalksteengroeven groeien wolfskers, ruig klokje, orchideeën en heelkruid. Daarom werd een gedeelte van het domein afgebakend als natuurreservaat. In de omgeving van de priorij werd de tuin van de kanunniken opnieuw aangelegd en werd de fontein van het voorplein identiek heropgebouwd. Omgeven door het hoge gebladerte van het woud is het Rood Klooster met zijn weiden, zijn fraaie vallei en zijn waterpartijen een idyllische getuigenis van het velreden aan de rand van de stad. (B 16/11/1965)

Praktische info

 • Rood-Kloosterstraat
  1160 Brussel
  • M
   Herrmann-Debroux
  • T
   Oudergem-Woud
  • T
   Herrmann-Debroux
  • B
   Tweesteenwegen
  • B
   ADEPS/Roodklooster