« Team Coaching»

264964

TEAMCOACHING is een activiteit die de samenwerking en de interacties binnen een team wil verbeteren in een ontspannen en plezierig kader. Daarnaast zijn de activiteiten bedoeld om de communicatie, de uitwisseling van ideeën en informatie, de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen, ... te bevorderen. TEAMCOACHING is een ludiek evaluatiemiddel. Er worden u een reeks activiteiten aangeboden waarbij in het bijzonder gebruik moet worden gemaakt van aspecten die van essentieel belang zijn voor de goede werking van een team. Activiteit : Indoor & Outdoor Deelnemers: min 10 / max 200
 Tussen 3 en 6 uren 
FR NL EN