Hopital Brugmann

239743
Hopital Brugmann

Victor Horta werd aangeduid als architect in 1906. Ook voor Horta was de bouw van een ziekenhuis een nieuwe uitdaging.

De architecturale strategie is reeds grotendeels uitgestippeld op basis van de aanbevelingen van de geneesheren-diensthoofden, iets wat in die tijd ongebruikelijk was. Voor de eerste keer zal een Brussels hospitaal een horizontale structuur vertonen. Door het revolutionaire ontwerp van de paviljoenen kan het besmettingsgevaar beperkt worden. De verschillende gebouwen, die in het midden van de parkstructuur geplaatst worden, geven voorrang aan het menselijk aspect.

De eerste steen wordt gelegd in 1911 en op het einde van de eerste wereldoorlog, kan het hospitaal reeds de gewonden die van het front komen, opvangen. In 1923 wordt het ziekenhuis officieel ingehuldigd (en sinds 1923 verstrekt men onderwijs verpleegkunde op de Campus).

Ingang van de site Horta : waterverfschilderij van de schilder René LannoyDe huidige site Horta is niet echt “Art Nouveau” want Horta dacht dat bogen en wendingen niet echt geschikt waren voor een ziekenhuisarchitectuur. In de loop der tijden is het Brugmannhospitaal, een voorbeeld van moderniteit gebleven, dat wereldwijd bewonderd wordt, zowel door de ziekenhuiswereld als door architectuurliefhebbers.Op de Campus juichten deze laatsten bovendien een andere belangrijkeverwezenlijking toe, namelijk de Koningin Elisabeth Stichting, gebouwd door architect Henry Lacoste, en ingehuldigd in 1933.

Alhoewel de site Victor Horta van het UVC Brugmann vernieuwd werd om tegemoet te komen aan de eisen van de moderne geneeskunde en uitgerust werd om het comfort van zijn zieken te verzekeren, heeft het niettemin zijn structuur van paviljoenen gelegen in een oase van groen behouden.

Praktische info

  • Arthur Van Gehuchtenplein
    1020 Laken