Vallei van de Vogelzangbeek

76

De Vogelzang, een site met een oppervlakte van bijna 25 ha, bevindt zich op de linkeroever van de Zennevallei en is een typisch voorbeeld van een Brabants landschap met vochtige valleibodems. De site behoort tot het Pajottenland, een landbouwstreek gekenmerkt door open landschappen, begraasde boomgaarden, hagen, braakland, bosjes, vochtige weiden en moerassige zones. Doorheen de vallei loopt de Vogelzangbeek. Zij stroomt door een grote vijver omzoomd met knotwilgen, elzen, riet, lisdodde, biezen en andere planten die aangepast zijn aan een vochtige omgeving. Uitgestrekte weiden, boomgaarden, akkers en grote hagen vormen het landelijke kader van de site, een overblijfsel van het rurale landschap van weleer. Deze landschapsdiversiteit wordt vertaald door een grote variëteit van biotopen, die aan de basis lag van de bescherming van de Vogelzang in 1998. Midden in de site staat het Kattekasteel met zijn torentje, een ‘cottage’ die momenteel wordt gerenoveerd. Niet ver daarvandaan leiden vier plechtige rijen kastanjes naar een begraafplaats van 18 ha, een groene oase die bekend staat voor zijn fauna, zijn flora en zijn fungi. Er werden nestkastjes geïnstalleerd om het voortbestaan te verzekeren van de dieren die hier vertoeven. (B 19/03/2009)

Rondleidingen, zaterdag en zondag om 14u (duur: 2-3u). Afspraak voor de ingang van het kerkhof van Anderlecht, Sint-Janskruidlaan (metro Eddy Merckx). Enkel in het Frans. Maximaal 25 personen per vertrek. Reserveren gewenst per e-mail (vogelzangreservation@gmail.com). Honden zijn, zelfs aangelijnd, niet toegelaten. Voorzie goede wandelschoenen en laarzen bij regenweer. Met de medewerking van de vereniging CCN Vogelzang CBN.

Praktische info

  • Vogelzangstraat
    1070 Brussel
    • M
      Eddy Merckx