Vereniging van de Leopoldsorde

36
Vereniging van de Leopoldsorde

De Leopoldsorde, de belangrijkste en oudste militaire en burgerlijke orde van België, dankt haar naam aan de eerste Belgische koning. Ze werd in 1832 gesticht op initiatief van graaf Felix de Merode. Een eerste “Vereniging van de met Leopoldsorde onderscheiden personen” zag het licht op 3 januari 1856. De vereniging zoals we die vandaag kennen, werd opgericht op 9 juni 1934 op vraag van koning Albert I. Hij wilde dat de onderscheiden personen elkaar beter zouden leren kennen en vooral dat ze elkaar waar nodig zouden helpen. Solidariteit vormt dan ook een van de voornaamste bekommernissen van de Vereniging van de Leopoldsorde Gefinancierd door diverse activiteiten, zet ze zich in voor alleenstaande of gehospitaliseerde leden, maar kent ze ook studiebeurzen toe aan weeskinderen van wie een van de ouders de Leopoldsorde kreeg. Haar zetel is gevestigd in een stadswoning in Elsene. De salons, versierd met portretten van vorsten en andere Belgische persoonlijkheden, vormen een passend kader voor haar vergaderingen, lezingen en culturele evenementen.

Praktische info

 • Notarisstraat 9
  1050 Brussel
  • za en zo van 10u tot 16u
   enkel toegankelijk in het kader van de activiteiten
  • T
   Drievuldigheid
  • T
   Baljuw
  • T
   Janson
  • B
   Drievuldigheid