Oude haven, Vismarkt

1613
Oude haven, Vismarkt Oude haven, Vismarkt

In het verlengde van de handels- en pleziervaart op de Handelskaai en de Schuitenkaai liep de haven van Brussel vroeger door tot in het hart van de stad, met het langste dok, het laatste, doodlopend stuk van de historische haven, waar nu de Sint-Katelijnekerk ligt. Een draaibrug scheidde het Schuitendok van het Handelsdok. Op die langgerekte kaaien speelde het leven in de stad zich af, werd er handel gedreven en was er volop bedrijvigheid. Ook vandaag nog zijn er veel winkels, voedingszaken en restaurants op de Brandhoutkaai en de Baksteenkaai, die de Vismarkt begrenzen. Tot het begin van de twintigste eeuw vonden hier nog havenactiviteiten plaats, maar de meeste dokken werden eerder gedempt daarna werden de dokken gedempt. Op de plaats van het Sint-Katelijnedok verrees de Sint-Katelijnekerk, die werd gebouwd tussen 1854 en 1874.

Praktische info

  • 1000 Brussel