Voormalige Sint-Agathakerk

90

De eerste kerk die aan Sint-Agatha werd gewijd, werd omgevormd tot een cultureel centrum en staat op een plek die sinds 1132 als cultusplaats bekend staat. Er bevinden zich nog steeds een aantal erg oude elementen, zoals de toren in Romaanse stijl uit de 13de eeuw, toen er nog sprake was van een eenvoudige kapel die afhing van de abdij van Grimbergen. Op de huidige site van de Zavelenberg werd destijds zand gewonnen en de Kattebroek beschikte over steengroeven die reeds in de 13de eeuw werden uitgebaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor de bouw van de kerk beroep werd gedaan op deze lokale materialen. De eerste funderingen van het gebouw zijn nog steeds zichtbaar, maar de rest van het gebouw, één enkele beuk met een verlaagd koor, dateert uit een latere periode. De oude dorpskern, onderging twee restauratiecampagnes, de eerste in de 17de eeuw en de tweede tussen 1970 en 1975. Toen herstelde men het uitzicht dat het gebouw voor de 17de eeuw vertoonde. (B 25/10/1950)

Praktische info

  • Kerkplein 15
    1082 Brussel
    • za en zo van 10u tot 16u
    • B
      Kerkplein