Voormalige abtswoning van de abdij van Dielegem

Hoewel haar oorspronkelijke omgeving en bijgebouwen verdwenen, straalt de abtswoning van de abdij van Dielegem met haar classicistische gevels, ontworpen door architect Laurent-Benoît Dewez, nog altijd een zekere grandeur uit. Het gebouw, opgetrokken vanaf 1775, weerspiegelt de luxe waarmee de abt en de kanunniken, die vanuit Dielegem acht parochies bestuurden, zich omringden. De machtige abdij bezat uitgestrekte landerijen en bossen, waaronder het Dielegembos, het Laarbeekbos en het Poelbos. Ze exploiteerde er niet alleen kalkzandsteen waarmee onder meer de Sint-Goedelekathedraal werd gebouwd, maar wonnen ook hout uit de bossen. Na de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en werden haar goederen verkocht. Een eeuw later, in 1898, werd wat overbleef van het domein door dokter Capart aangekocht die het iets van zijn vroegere luister teruggaf. In die tijd bezat het domein nog een grote tuin met een vijver, een rozentuin, een boomgaard, een moestuin en een serre waar de arts orchideeën kweekte. In 1929 werd het domein als bouwgrond verkaveld. De gemeente Jette kocht in 1954 de abtswoning en zijn onmiddellijke omgeving aan. De restauratie van het gebouw duurde van 1967 tot 1972. Binnen werd de originele 18de-eeuwse decoratie vrijgelegd en hersteld waaronder het stucwerk in Lodewijk XVI-stijl met, in de timpanen boven de deuren, putti met de attributen van de vier seizoenen. In de koepel symboliseren engeltjes dan weer de vier elementen, allemaal verwijzingen naar de natuur die destijds een prachtig groen schrijn vormde rond de abdijgebouwen. (B 03/02/1953)

Praktische info

  • Jean Tiebackxstraat 14
    1090 Brussel
    • za en zo van 10u tot 12u en van 13u tot 18u
    • B
      Dielegem