Zoniënwoud

27
Zoniënwoud

Het Zoniënwoud, dat op het grondgebied van de drie gewesten ligt en gezamenlijk beheerd wordt, vormt een uitzonderlijke groene ruimte die sinds 7 juli 2017 is opgenomen op de Unesco-werelderfgoedlijst als onderdeel van een reeks van 78 opmerkelijke beukenbossen in 12 Europese landen. Hoewel het woud een bijzonder rijke geschiedenis heeft die de sporen draagt van de demografische en stedenbouwkundige evolutie van zijn omgeving, is het oorspronkelijke reliëf merkwaardig goed bewaard gebleven. Onder het donkere dekkleed van de beukenkathedraal is de bodem waarop ooit rendieren en mammoets liepen nog grotendeels intact. Dat komt misschien doordat het woud vroeger het jachtgebied was van de hertogen van Brabant waardoor het zeer lang onaangeroerd bleef. Desondanks werd er in de loop van de eeuwen aan de randen van het woud geknabbeld door de omliggende dorpen en religieuze gemeenschappen. In de 16de en 17de eeuw had het Zoniënwoud sterk te lijden onder massale houtkap en andere plunderingen van zijn rijkdommen door de bevolking, maar ook doorlokale heren die in geldnood zaten. In de 18de eeuw, onder het Oostenrijkse bewind (1714-1795), zag Joachim Zinner, een jonge landschapsarchitect uit Wenen, het woud als een plaats om snel kwaliteitshout te produceren. Hij liet in een recordtijd een enorm aantal beuken aanplanten die enkele decennia later zouden uitgroeien tot de beukenkathedraal waarvoor het Zoniënwoud nog altijd befaamd is. Nadat koning Willem I van Nederland het woud afstond aan de Société Générale, begon men het vanaf 1822 in loten te verkopen. Dit gebeurde ook nog tussen 1831 en 1836 na de oprichting van de Belgische Staat. Het Zoniënwoud raakte hierdoor ernstig versnipperd. Om hieraan een einde te maken kocht koning Leopold I in 1843 de resterende 4.400 ha en vertrouwde het beheer ervan toe aan het Bestuur van Waters en Bossen. (B 02/12/1959)

Praktische info

 • 1160 Brussel
  • M
   Herrmann-Debroux
  • T
   Oudergem Woud
  • T
   Herrmann-Debroux
  • B
   Tweesteenwegen
  • B
   ADEPS/Roodklooster