art)&(marges museum

738
art)&(marges museum art)&(marges museum art)&(marges museum art)&(marges museum art)&(marges museum art)&(marges museum art)&(marges museum art)&(marges museum

 Al sinds de oprichting van "Art en Marge" als Centrum voor Onderzoek en Verspreiding van outsiderkunst, nu "art & marges museum" geworden, heeft het centrum artiesten vertegenwoordigd die in het officiële culturele circuit geen plaats vinden.

Deze autodidacte artiesten, "Outsiders" (zie 'woordenschat') genoemd, werken ofwel alleen, ofwel in kunstateliers voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn of voor personen met een mentale handicap. Sommigen leven in gespecialiseerde verzorgingstehuizen, in psychiatrische ziekenhuizen, anderen beoefenen; de meest verscheidene beroepen: fotograaf, voddenman, schoenmaker, muzikant...

Koop uw Brussels Card

Praktische info