Wie ?

De wedstrijd staat open voor elke professionele organisatie of groep met maatschappelijke zetel in Brussel, ongeacht de juridische vorm en de grootte. Mogen dus deelnemen: vzw's, feitelijke verenigingen, coöperatieve verenigingen, stichtingen, vennootschappen, overheidsbedrijven, privébedrijven, enz. De natuurlijke personen mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

Om in aanmerking te komen, dient het voorgestelde project aan de volgende criteria te voldoen:

    • Het project moet in Brussel plaatsgevonden hebben en in verband staan met de Brusselse sector voor toerisme, hotelwezen, evenementen, cultuur, congressen of gastronomie.
    • Het voor de Awards ingediende project moet ten minste één keer plaatsgevonden hebben in 2016 of aangevat zijn tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 en nog steeds actueel zijn.
    • Eenzelfde project mag slechts in één categorie ingediend worden.
    • Om kandidaat te zijn, mag een project geen Award gekregen hebben tijdens een van de drie vorige edities van de visit.brussels Awards.
    • Een project dat tijdens een van de vorige edities wel genomineerd maar niet verkozen werd, mag opnieuw ingediend worden, als het sinds zijn laatste kandidatuur duidelijk geëvolueerd is.