Wie ?

De wedstrijd staat open voor elke professionele organisatie of groep met maatschappelijke zetel in Brussel, ongeacht de juridische vorm en de grootte. Mogen dus deelnemen: vzw's, feitelijke verenigingen, coöperatieve verenigingen, stichtingen, vennootschappen, overheidsbedrijven, privébedrijven, enz. De natuurlijke personen mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

Om voorgedragen te worden moet het voorgestelde project aan een aantal criteria voldoen:

  1. Het project moet in Brussel plaatsgevonden hebben en in verband staan met de Brusselse sector voor toerisme, hotelwezen, evenementen, cultuur, congressen of gastronomie.
  2. Het voor de Awards ingediende project moet ten minste één keer plaatsgevonden hebben in 2017 of aangevat zijn tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 en nog steeds actueel zijn.
  3. Eenzelfde project mag slechts in één categorie ingediend worden.
  4. Een project kan slechts zijn kandidatuur indienen voor de visit.brussels Awards als het geen Awards gekregen heeft tijdens de drie voorafgaande edities van de visit.brussels Awards
  5. Een project dat tijdens een van de vorige edities wel genomineerd maar niet verkozen werd, mag opnieuw ingediend worden, als het sinds zijn laatste kandidatuur duidelijk geëvolueerd is.

  *Volledige wedstrijdreglement