eB! Quiz (12+)

Een gevarieerd activiteitenboekje voor een moderne en interactieve tentoonstelling
12+ | 1u. | max. 50 deelnemers | Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels

De experience.brussels quiz snijdt heel gevarieerde en boeiende onderwerpen aan. In een zo interactieve en multimediale tentoonstelling is het soms moeilijk om informatie te selecteren en door de bomen het bos nog te zien. Deze quiz werd speciaal ontworpen om zaal na zaal te bezoeken en daarbij een parcours te volgen aan de hand van vragen, uitdagingen en spelletjes. Om de vragen te kunnen beantwoorden is geen voorkennis nodig, maar wel een scherpe blik. Aardrijkskunde, geschiedenis, de Brusselse instellingen en de status van Brussel als Euopese hoofdstad worden langzamerhand duidelijk. En misschien wordt ook nog een mondje Brussels dialect geleerd... 

Deze pedagogisch interessante manier om de tentoonstelling experience.brussels te bezoeken, laat de deelnemers toe om hun algemene cultuur bij te spijkeren en vaardigheden als lezen en observeren en zoeken naar informatie te trainen. Bovendien leren ze Brussel op een andere manier ontdekken. 


De quiz laat zich inpassen in volgende lessen:

  • talenonderwijs (vanaf niveau B1, de vragenlijst is beschikbaar in het NL, FR en EN)
  • wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer)

Enkel op reservatie